ดูแลความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

พิมพ์

 

security_360ms_clean01security_360ms_clean02security_360ms_clean03security_360ms_clean04security_360ms_clean05security_360ms_clean06